Конкурс за најдобар
млад преведувач

Конкурсот е отворен за млaди љубители на книжевноста заинтересирани за превод, на возраст до 26 години, кои може да достават преводи од литературни дела (или извадоци од литературни дела) објавени во последните 5 години на некој од службените јазици на европските земји на некој од јазиците што се зборуваат во Република Сев ерна Македонија.

КРАЕН РОК ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИТЕ:

30 јули 2024 година

За Вавилон

Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“ е основана во 2013 година, а конкурсите беа партнерски организирани од Здружението на преведувачи и толкувачи (ЗПРМ) и Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија.

Од 2024 година целосната организација на Конкурсот, сега малку видоизменет и подновен и со наслов Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон ЗПРМ“, ја презема Здружението на преведувачи и толкувачи (ЗПРМ)

КРАЕН РОК ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИТЕ:

30 јули 2024

Наградени
преводи

Превод:
Маја Тодоровска
Наслов
Извадок од делото: „Суровиот одговор“
Автор:
Диадра Саливан
Превод:
Сара Илиевска
Наслов
Извадок од Билет за Тахити
Автор:
Ева Гарсија Саенз
Превод:
Никола Спасовски
Наслов
Извадок од Мојата вистинска приказна
Автор:
Хуан Хосе Миљас

Организатори