Конкурс за најдобар
млад преведувач

Конкурсот е отворен за млaди преведувачи, до 26 години, кои може да достават преводи од литературни дела (или извадоци од литературни дела) објавени во последните 3 години на некој од 24-те службени
јазици на ЕУ на некој од јазиците што се зборуваат во земјата.

КРАЕН РОК ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИТЕ:

02 април 2023 година

За Вавилон

Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“ е основана во 2013 година, на иницијатива на Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија, а конкурсот партнерски го организираат Делегацијата и Здружението на преведувачи и толкувачи (ЗПРМ).

КРАЕН РОК ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИТЕ:

04 април 2022 година

Наградени
преводи

Превод:
Маја Тодоровска
Наслов
Извадок од делото: „Суровиот одговор“
Автор:
Диадра Саливан
Превод:
Сара Илиевска
Наслов
Извадок од Билет за Тахити
Автор:
Ева Гарсија Саенз
Превод:
Никола Спасовски
Наслов
Извадок од Мојата вистинска приказна
Автор:
Хуан Хосе Миљас

Организатори