Доделување на наградата Вавилон 2020

Доделување на наградата Вавилон за 2020, на 25.09.2020 во 18.00 часот.