Маја Тодоровска

Наслов
Извадок од делото: „Суровиот одговор“
Автор:
Диадра Саливан