Кафе со преведувачот (2) – Румена Бужаровска (21.01.2021)