Корисни линкови

Германски

Италијански

Шпански

Национална библиотека на Шпанија
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html

Библиотеки на Институтот „Сервантес“
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/default.htm

Полски

Хрватски

Словенечки

Бугарски

Чешки

Француски

Англиски

Дански

Линкови за проверка на објавени изданија

Линк за проверка на изданија објавени во Северна Македонија
https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=cobib

Линкови за проверка на изданија објавени во Албанија
https://al.cobiss.net/

Линкови за проверка на изданија објавени во Босна и Херцеговина
https://bh.cobiss.net/

Линкови за проверка на изданија објавени во Република Српска
https://rs.cobiss.net/

Линкови за проверка на изданија објавени во Република Косово
https://ks.cobiss.net/

Линкови за проверка на изданија објавени во Република Србија
https://sr.cobiss.net/

Линкови за проверка на изданија објавени во Република Црна Гора

https://cg.cobiss.net/