Трета информативна работилница за „Вавилон“ 2021

На 10 декември 2020 се оддржа третата информативна сесија и практична работилница за којашто беа пријавени 24 луѓе за 5 јазични комбинации. И оваа средба се оддржа онлајн, според истиот формат. Покрај членовите на ОО Вавилон, како ментори учествуваа Румена Бужаровска, Ѓоко Здравески, Јордана Шемко, Живко Грозданоски и Надица Николоска.