Konkursi për përkthyesin
më të mire të ri

Konkursi është i hapur për të rinjtë deri në moshën 26 vjeçare, të cilët mund të parashtrojnë përkthime (ose fragmente) të veprave letrare të botuara në 3 vitet e fundit nga cilado prej 24 gjuhëve zyrtare të Bashkimit Evropian në cilëndo gjuhë që flitet në vend.

AFATI I FUNDIT PËR PRANIMIN E APLIKIMEVE:

02 prill 2023

Rreth çmimit Babilon

Çmimi për përkthyesin më të mirë të ri “Babilon” u themelua në vitin 2013, me iniciativë të Delegacionit të BE-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa konkursi organizohet bashkërisht nga Delegacioni dhe Shoqata e Përkthyesve dhe Interpretuesve (SHPRM).

AFATI I FUNDIT PËR PRANIMIN E APLIKIMEVE:

04 korrik 2022

Përkthyesit
e vlerësuar

Përkthimi:
Маја Тодоровска
Наслов
Извадок од делото: „Суровиот одговор“
Автор:
Диадра Саливан
Përkthimi:
Sara Ilievska
Titulli
Fragment nga vepra  Biletë për në Tahiti 
Autor:
Eva Garcia Saenz
Përkthimi:
Nikolla Spasovski
Titulli
Fragment nga vepra Historia ime e vërtetë
Autor:
Juan Jose Millas

Organizatorët