Konkursi për përkthyesin më të mire të ri

Konkursi për përkthyesin
më të mire të ri

Konkursi është i hapur për të rinjtë deri në moshën 26 vjeçare, të cilët mund të parashtrojnë përkthime (ose fragmente) të veprave letrare të botuara në 3 vitet e fundit nga cilado prej 24 gjuhëve zyrtare të Bashkimit Evropian në cilëndo gjuhë që flitet në vend.

AFATI I FUNDIT PËR PRANIMIN E APLIKIMEVE:

04 prill 2022