Sesion informues dhe punëtori praktike për pjesëmarrësit e mundshëm dhe përkthyesit e rinj

“Me qëllim promovimin e Konkursit të ri për Çmimin “Babilon” të vitit 2021, më 8 Tetor 2020, në ora 16:00, në Europe House do të zhvillohet sesion informues dhe punëtori praktike për pjesëmarrësit e mundshëm dhe përkthyesit e rinj. Urdhëroni dhe mësoni më shumë për kushtet e konkursit dhe në përgjithësi për përkthimin letrar.”